05 de maig 2007

(45 dies) Noves tecnologies al servei de tots, Ciutat sense fils, accés lliure i gratuït a internet a tota la vila.

Joan Puig i Jordi Esteve (núm 5) a Sant Joan quan van presentar el programa de noves tecnologies. (foto: Diari de Girona)

(45 dies) Volem un Blanes, modern adaptat a les noves tecnologies, que tothom tingui possibilitats de gaudir del progrés, social i tecnològic i aquestes son les principals propostes que Esquerra presenta per les properes eleccions municipals.

· Farem les gestions necessàries davant els diferents operadors per poder gaudir tots els blanencs de la Televisió Digital Terrestre (TDT).

· Creació d’una xarxa municipal sense fils, una xarxa d’accés gratuït pels ciutadans que posi a la seva disposició per un costat l’accés a Internet i per l’altre una xarxa municipal amb serveis exclusius per als blanencs.


· Oferirem una xarxa municipal de serveis, un espai on per exemple els mitjans de comunicació locals puguin deixar emmagatzemats el contingut de les seves programacions o les seves publicacions, xats, fòrums,.. tot un ventall de possibilitats amb contingut municipal.

· Aprofitant la xarxa pública oferirem serveis addicionals, connexió entre les empreses, e-comerce, o la tecnologia mobile, gestió de dades en temps real i tot el que la tecnologia ens aporti que tot ciutadà de Blanes ho pugui accedir-hi, en definitiva volem la ciutat digital, un Blanes digital.


· Actualització de la web municipal, actualment internet ens permet fe tot tipus de gestions, els bancs ofereixen tota mena de possibilitats amb suficients garanties de seguretat, perquè no el nostre Ajuntament no ens ofereix el mateix?. Adaptarem la tecnologia per què els ciutadans puguin realitzar la majoria de tràmits per internet, com ja passa a molts altres ajuntaments, fins el 85% de les gestions és poden realitzar per xarxa.


· Cursos de formació per tothom, principalment per les persones grans.

· AAVV i entitats ciutadanes, esportives, culturals, i socials en xarxa.