21 de maig 2007

(32 dies) Propostes de proximitats, prou ja de buròcrates.


(32 dies) Participació Ciutadana, polítiques de proximitat i atenció ciutadana.

Com ho farem?

Cal reestructurar el paper de les Associacions de Veïns, cal que tinguin els mecanismes necessaris per donar resposta als seus veïns.

Cada Associació de Veïns ha de ser una part més de l’Ajuntament, ha de ser la veu i l’oficina d’atenció ciutadana que cada ciutadà ha de tenir a prop, en aquest sentir crearem l’oficina d’atenció a les AAVV, dirigida per un funcionari o Agent de Barri que haurà de donar la resposta el més ràpidament possible.

Les AAVV no tindran que passar per l’Oficina de l’Amic, tindran accés directe a l’Agent de Barri i al regidor/a de participació ciutadana que coordinarà amb les diferents àrees les respostes a les demandes ciutadanes.

- Actualitzar l’actual registre d’entitats.

- Promocionar i realitzar la guia d’entitats locals.

- Creació de l’hotel d’entitats dins la Illa per Blanes.

- Facilitar a les Entitats la realització d’activitats i eliminar tota la burocràcia actual i les dificultats burocràtiques.

- Agent de Barri, per facilitar la relació amb les associacions de Veïns i Ajuntament i que permeti donar resposta ràpida als problemes que es plantegin.

- Creació del consell de Ciutat amb la participació dels diferents representants de la societat civil de Blanes.

Aquestes són algunes de les propostes que hem presentat avui a laplaça de l'Escorxador(al costat del col.legi del Padres).