28 de febrer 2007

(90 dies) “Ens sentim enganyats!!!!”


(90 dies) Amb aquestes paraules l’ex-alcalde de Blanes i portaveu de CiU Ramon Ramos contestava les paraules del regidor d’hisenda Pere Garcia i de l’interventor municipal davant les contradiccions de les seves afirmacions.

És indignant i comparteixo les paraules del portaveu de CiU, no es pot lliurar un informe d’intervenció i al mateix temps negar el sentit de l’informe en el plenari, durant tots aquest anys de regidor no he vist res semblant, utilitzar les mentides i la por per forçar una aprovació d’uns falsos pressupostos municipals és un acte indigna.

No podem acceptar que un informe fals estigui en un expedient de pressupost, no podem acceptar que amb el vist i plau del responsable d’hisenda, l’interventor municipal no doni per bo els comptes formulats per l’empresa municipal de Habitatges municipals de Blanes sa, que presideix l’alcalde de Blanes, no podem acceptar que els pressupostos municipals continguin falsedats.

Davant tanta mentida, davant que no ens donen dades importants de la situació econòmica, no contesten des de fa mesos a la pregunta, Quin és el deute de l’Ajuntament de Blanes amb l’empresa de neteja FCC? Quatre mesos i encara no han contestat; el responsable econòmic del PSC ha perdut tota la credibilitat i com que està jugant amb els diners de tots els ciutadans, exigim responsabilitats; traslladarem aquests informes a la Sindicatura de Comptes i a més demanem ja una auditoria independent de la situació econòmica de l’Ajuntament.

26 de febrer 2007

(91 dies) El sentit comú derrota la prepotència de l’Alcalde Marigó (PSC)

Que ens tornin els que ens han robat.

(91 dies) Avui s’ha produït un acte democràtic, malgrat que tots els partits de l’oposició li havien demanat que retires del plenari municipal la proposta d’alcaldia de no renovar la cessió d’us dels 105 metres del baixos de la Cooperativa a la Casa del Poble, l’alcalde Marigó s’ha negat.

I la democràcia, per damunt dels partits li ha donat una lliçó d’ètica, PSC e EUiA han perdut democràticament, i malgrat l’emprenyada, el ridícul ha estat gran, les cares dels regidors de govern municipal parlaven soles, el desconcert era evident i el resultat durarà molt de temps dins les files socialistes.

Escric aquestes ratlles quan estem acabant el plenari municipal (0,30 h dimarts 27/2/2007) vull agrair a totes les persones que ens han donat suport, als grups municipals que ens han escoltat (CiU i PP) els partits polítics que s’han preocupat (CiU, ERC e IC) i sobretot veure la cara de satisfacció del President de la Casa del Poble Fèlix Domènech i altres membres de la junta i socis presents a la sala de plens és per mi una doble satisfacció. Els seus aplaudiments sincers en el moment de la votació que derrotava la il·lògica proposta del PSC han estat emotius.

Enterrem el franquisme, si us plau

25 de febrer 2007

(92 dies) Dilluns Ple municipal, un nou engany del regidor d’hisenda

(92 dies) En la darrera comissió informativa d’hisenda el regidor Pere Garcia ens va sorprendre a tots quan ens va dir que les dues inversions aprovades en el ple anterior no es podien executar.

En concret el soterrament de les línies elèctriques de Mas Moixa i la construcció de més nínxols al cementiri no es poden realitzar perquè segons el responsable d’hisenda es necessari tenir un pressupost aprovat.

Davant la sorpresa, vaig demanar un informe que certifiques en base a quins articles no és poden executar les inversions aprovades, l’informe que ens van enviar al cap d’uns dies és una pura entelèquia, és una mentida al servei d’un grup polític, amb la intenció d’enganyar als grup de l’oposició perquè aprovem el pressupost que vol el PSC.

El govern municipal ja te un pressupost, és el prorrogat tal i com estableix la llei, hem demanat un informe alternatiu i ens han certificat que les inversions es poden tirar endavant, si no han començat és una greu irresponsabilitat, bloquejar les inversions per qüestions electorals com ha fet el regidor d’hisenda només se li pot ocórrer a una persona que no pensa en Blanes, sinó que pensa en el seu partit.

Però encara és més greu que un alcalde vagi explicant mentides en la seva activitat diària, com dir-li a una persona que les més de 300 famílies que cobren sou de l’Ajuntament ho estan passant malament, perquè quasi no cobren, degut a que el pressupost no està aprovat; o dir-li a una entitat que no cobren les subvencions per culpa que l’oposició ha bloquejat el pressupost......

L’únic problema és la incapacitat de gestionar l’Ajuntament que està demostrant l’alcalde i el seu ideòleg i tinent d’alcalde d’hisenda, si no en saben prou que pleguin, però que no menteixin.

23 de febrer 2007

(93 dies) 2.- Ampliació de l’aparcament del Passeig de Mar


(93 dies) Quan a l’any 1992 es va iniciar la polèmica sobre l’aparcament soterrani del passeig de mar sobre si pujava 50 o més centímetres i taparia la visió de la platja, sempre vàrem dir que era una polèmica estèril.

La veritable qüestió era el model i la gestió, vàrem ésser els únics que diguérem que 50 anys de concessió i 10 anys de zones blaves era una aberració, era un excés de negoci cap a la concessionària.

Avui tothom coincideix amb el que deia esquerra en aquells moments, els que ha impedit realitzar una veritable política de preus que fomentessin l’ús de l’aparcament i ajudes a potenciar la zona comercia.

La manca de capacitat municipal ha estat substituïda per l’empenta de la societat civil, l’Associació de Botiguers de Blanes Centre ha negociat acords amb el concessionari privat que han permès actuacions en aquest sentit.

Ara és el sector públic el que ha d’impulsar l’ampliació, no podem esperar més, si és possible un acord amb SABA a canvi de rebaixar tarifes i poder gestionar polítiques de preus endavant i si no es possible cal encapçalar la proposta des de l’Ajuntament per fer-ho.

Esquerra es compromet a tirar endavant el projecte que es viable econòmicament i que permetria polítiques publiques d’aparcament.

(94 dies) Marigó, què t’ha fet la Casa del Poble? Perquè tant d’odi?

(94 dies) Que ens tornin “la Cooperativa” que el Franquisme ens va robar.

Enterrem el Franquisme, si us plau.

Us demanem el suport i la solidaritat de la vostra entitat i la vostra persona davant el greu atac a la dignitat que l’Alcalde de Blanes ha decidit emprendre contra la Casa del Poble per pura venjança política. Per aquest motiu, us demanem que llegiu amb atenció aquesta carta que mai haguéssim volgut enviar.

Però vista l’actitud intransigent de la primera autoritat municipal, no tenim més remei que demanar-vos suport en defensa del legítim dret a la recuperació del Patrimoni incautat pel Franquisme i de la memòria històrica.

La Casa del Poble de Blanes és l’entitat més antiga que ha tingut continuïtat i que segueix viva en aquest moments a la nostra vila. Com a entitat popular i de llarga tradició li va tocar viure els moments més negres de la història d’aquest país, la seva lleialtat al govern de la República i a la Generalitat de Catalunya li va comportar l’exili, la repressió i la incautació del seu patrimoni per part de la dictadura franquista.

A finals dels anys 90, essent alcalde Fèlix Bota i Gibert i d’acord amb la Generalitat de Catalunya que n’era la propietària per traspàs de l’Estat, es va acordar reconèixer la propietat de l’edifici del Passeig de Dintre, 18 i d’aquesta manera es va inscriure en el registre de la Propietat.

Aquest fet va permetre, amb l’esforç dels socis de l’entitat, afrontar amb una important hipoteca les obres que han donat llum a la recuperació plena de l’edifici del passeig de Dintre a l’any 2005, en plena celebració del centenari.

Amb motiu de les obres vàrem sol·licitar a l’Ajuntament de Blanes la cessió dels baixos de l’edifici anomenat “Cooperativa la Blandense” del carrer de la Muralla per tal de seguir les activitats mentre duressin les obres.

Aquest edifici (és la primera seu de la Casa del Poble i desprès seu de la Cooperativa la Blandense, filial de la Casa del Poble fins a la incautació franquista) en una part dels seus baixos (105 metres) és propietat de la Generalitat de Catalunya, que ho va cedir a l’Ajuntament de Blanes per usos socials.

Per acord de ple d’abril de 2001 es va acordar el text següent:

“1. Cedir l’ús de l’edifici de la Cooperativa La Blandense en la part corresponent als baixos, a l’entitat Casa del Poble de Blanes per tal que desenvolupi les seves activitats mentre durin les obres de la 1 ª fase i amb un màxim de dos anys renegociable.

2. Fer les gestions oportunes davant la Generalitat de Catalunya per regularitzar la situació del punt 1.”

L’acord ens permetia facilitar la feina i seguir la lluita legal per recuperar el patrimoni que la dictadura franquista va incautar.

La nostra sorpresa comença ara fa uns mesos quan l’Alcalde Josep Marigó cita a una reunió al nostre President per un assumpte d’interès. La sorpresa és produeix al despatx de la primera autoritat municipal quan ens demana que tornem les claus i l’espai per tal de poder destinar altres usos l’espai de la muralla, ens dóna uns dies i ens demana una resposta en breu.

Reunida la junta de la nostra entitat li enviem a l’alcalde una carta en que li expliquem entre altres la nostra demanda sobre la propietat de l’edifici, el treball que s’està fent d’ús de les instal·lacions i en base a l’acord de ple li demanem una renegociació de l’acord tal i com s’establia en el punt 1.

Van passar les setmanes, l’Ajuntament ens contesta amb negativa i insisteix en que tornem les claus. Davant d’aquest fet, contestem per carta sobre la situació i li demanem una reunió per parlar de l’assumpte en qüestió.

Van passar les setmanes sense resposta fins que el passat 24 de gener rebem una nova carta de l’Alcalde en que ens nega qualsevol possibilitat de renegociació, no ens accepta ni tant sols la reunió sol·licitada i ens dóna aquest cop un data per marxar de la nostra pròpia casa.

El passat divendres 16 de febrer tornem a registrar una carta dirigida a l’alcalde on li comuniquem la darrera entrevista amb el Subdirector General del patrimoni de la Generalitat que ens insta a seguir batallant amb Madrid i el Ministeri de Treball per tal d’aconseguir el reconeixement de la propietat de l’edifici de la Muralla a la Casa del Poble.

Li comuniquem a més que la Generalitat ens confirma que els 105 metres d’un total de més de 250 que té els baixos de l’edifici no estan inscrits al Registre de la Propietat per problemes legals per fer-ho, fet que advertim i que ens confirma que l’Ajuntament no té la capacitat legal per demanar-nos que marxem de l’edifici. I finalment, li tornem a demanar que ens trobem a negociar seguint l’acord plenari.

La resposta ens la trobem aquest dilluns, quan ens comuniquen que a la Comissió Informativa General i fóra de l’ordre del dia, l’Alcalde presenta un proposta de resolució pel ple del proper dilluns per tal de negar el dret de prorrogà a l’ús de l’edifici del carrer de la muralla. I, a banda d’això, iniciar els tràmits necessaris per expulsar-nos de la nostra casa.

És per aquest motiu que demanem la solidaritat de la seva entitat i la seva pròpia per tal d’evitar una injustícia històrica per part del nostre Ajuntament. Li demanem la seva signatura i de la seva entitat per tal que l’Ajuntament de Blanes no allargui la llarga nit del Franquisme i demanem:

1.- Que l’Ajuntament de Blanes accepti la prorroga en l’ús de la finca del carrer de la Muralla a la Casa del Poble, fins que s’aclareixi la veritable propietat de l’edifici.

2.- Que l’Ajuntament de Blanes es posi al costat de la Casa del Poble en la seva legítima aspiració de recuperació del seu patrimoni incautat pel Franquisme, ja que existeixen suficients documents. llibres i documents de l’arxiu municipal que avalen la legítima aspiració de la nostra entitat.

3.- Que l’Ajuntament de Blanes col·labori amb la Casa del Poble com ha fet sempre en defensa dels legítims drets de les entitats de Blanes, per tal de fer possible la recuperació del patrimoni de l’entitat.

Em solidaritzo amb la Casa del Poble en les seves justes reivindicacions i demanem a l’Ajuntament de Blanes aprovi els tres punts abans esmentats.

Entitat:

Representant:

A títol individual:
D.N.I.:

A retornar a la Casa del Poble
Passeig de Dintre, 18
17300 Blanes casadelpoble@blanes.net
Tel. 630.690.122 – 609.307.277 –

22 de febrer 2007

(95 dies) Menys electoralisme i més neteja.


(95 dies) Avui l’equip de govern (PSC/EUiA) ha presentat davant la premsa els nous camions per la neteja viària, amb un afany important de vendre o fer creure que es prenen mesures per corregir un dels grans fracassos d’aquest govern, l’increment de la brutícia als carrers ha estat una constant.

La renovació feta a més ha costat molt més del necessari, actualment el contracte de neteja amb la multinacional FCC, està prorrogat, i això fa que totes les ampliacions o renovacions el preu l’acabi posant l’empresa, sense competència de preus.

Això ha comportat que en aquests moments un dels secrets més ben guardats sigui, quin és el deute de l’Ajuntament de Blanes amb l’empresa? Fa més de tres mesos que ho preguntem al plenari i ha estat registrat per escrit i el silenci per resposta.

El millor de tot plegat es va produir ahir, mentre es presentaven els camions en ple passeig de mar, el saber popular s’ha imposat, un ciutadà anònim per a la vegada intel·ligent ha comentat, “menys fotografies, més neteja, sobre més paraules.

21 de febrer 2007

(96 dies) Un dia trist..................

(96 dies) Quan la teva lleialtat, comporta venjança vers els altres, és a dir ser coherent i fidel a les propostes fetes et comporta que un innocent en surti perjudicat per una ment obtusa, plena de ràbia i d’odi et fa sentir trist.

La política municipal, no pot ésser traïció i a Blanes les darreres actituds ens porten a l’abisme, avui encara no es pot dir tot, per prudència i seguretat jurídica, però aviat ho farem, explicarem el perquè de les darreres decisions de l’alcalde.

19 de febrer 2007

(97 dies) L’illa de Ramos = L’illa de Marigó

(97 dies) Ahir el Diari de Girona parlava del fracàs de l’Illa de Blanes. Per argumentar-ho, feia referència al treball de participació ciutadana per endegar l’Agenda 21. L’article es remuntava a la proposta que durant el darrer mandat de Dolors Oms es va fer de construcció d’un aquàrium (va perdre les eleccions).

Durant la legislatura de Ramon Ramos (CiU) la proposta es converteix en l’Illa Isosaki, (us recomano el vídeo) projecte que té com a mínim la virtut d’implicar a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Girona. L’error de Ramos, és voler vendre una meravella única de la que només tenia un “power point” (va perdre les eleccions).

En aquesta darrera legislatura l’actual alcalde Josep Marigó (PSC) reconverteix el projecte amb una proposta confosa i banal (un Caldea més, però artificial, un altre Power-point) insostenible mediambientalment, (sorprenentment EUiA/IC hi dóna suport) i a més, aconsegueix anar perdent el suport de les diferents administracions i el desencís de la societat blanenca. (27-m, la resposta)

Primer la Diputació de Girona, en declaracions del seu President considera l’actual projecte de Marigó un fet local, no un referent de les comarques de Girona i creu que és el moment de sortir del Consorci.

Segon “èxit” de Marigó; que la Generalitat deixés de creure en el projecte. ara el seu únic interès és sortir-ne indemne. És a dir recuperar el crèdit que sustenta la nova ciutat esportiva, i tancar el Consorci.

L’home fort del Consorci i home de confiança del PSC, Ramon Garcia Bragado ha demanat amb el vist i plau del President (virtual) del Consorci, l’alcalde de Blanes, la cessió del dret de vol de 30.000 metres quadrats edificables de l’illa.

En aquest moments l’Alcalde Marigó ha donat ordres urgents als serveis tècnics de l’Ajuntament per tal d’aprovar la cessió de l’espai edificable (30.000.-m2) al Consorci, on la Generalitat té majoria, abans de les eleccions municipals.

Des d’Esquerra volem advertir del frau que es vol perpetrar per part del binomi PSC/EUiA, un binomi mancat d’estima a la ciutat que els ha elegit. Prefereixen cedir als interessos de Garcia Bragado (PSC), en comptes d’exigir la responsabilitat que té la Generalitat de Catalunya en tirar endavant un projecte referent de les comarques Gironines.

Esquerra té una proposta per l’Illa de Blanes, per tal de sortir de l’atzucac en el que estem, mentre ni Ramos, ni Marigó, han sabut dur a bon port el projecte, segurament perquè mai ha existit.

Esquerra ho explicarà clar i català, tot és molt més senzill. Tenim una joia, 50.000 metres quadrats verges al centre de la vila i una resposta realista: pensem amb els ciutadans de Blanes.... i trobarem la sortida.

18 de febrer 2007

(98 dies) Debat al programa de TV3, “El Club” amb Albert Om

(98 dies) Enllaço dins la pagina del bloc, els vídeos de la meva participació al programa “El Club” de TV3, per parlar d’un tema que afecta a l’economia de les famílies, les abusives tarifes de la telefonia mòbil i el possible acord contra llei de les principals companyies.


Com a diputat a Madrid recentment vaig preguntar al Ministre d’Indústria Joan Clos sobre l’abusiu augment de les trucades de mòbil que les principals companyies espanyoles portaran a terme a partir de principis de març per saltar-se la llei que els impedeix realitzar arrodoniments a l’alça.

Avui el mòbil ja no és un luxe, s’ha convertit en una necessitat familiar, i el seu cost té un impacte en la factura familiar, s’està convertint en la segona hipoteca.

Per aquest motiu vaig ser convidat a participar en el debat del programa per denunciar l’abusiu augment que han pactat les principals companyies de mòbil.

17 de febrer 2007

(99 dies) Carl Faust una visió republicana de servei a la societat

(99 dies) Aquest matí ha tingut lloc la inauguració del monument dedicat a la figura de Carl Faust, fundador del Jardí Botànic Mar i Murtra, la Fundació privada que preserva el llegat del fundador ha decidit implicar-se en la vida local i ha fet cessió al municipi de l’escultura.

Segons explica la pagina web de la fundació: “Cap a l'any 1920, Karl Faust, un industrial alemany, es va enamorar d'aquest racó de la Mediterrània que s'anomena Costa Brava i, concretament, de la bucòlica vila marinera de Blanes, on la pesca i l'agricultura constituïen les principals activitats econòmiques dels seus habitants.” Al mateix temps s’ha inaugurat a la Fundació Planells una exposició fotogràfica i un vídeo de tot el procés de realització de la magnifica escultura obra de l’artista local Andrés Ginestet.

L’escultura està situada en un dels bancs del Passeig, davant on hi havia hagut el Restaurant de Can Patacano, el motiu del lloc escollit és la proximitat amb la realitat, Carl Faust era un fidel client del Restaurant on sempre hi tenia la taula reservada.

Carl Faust va mostrar el seu amor a Blanes creant el jardí botànic i consolidant un important projecte científic, i va voler que el seu llegat sobrevisqués al llarg dels anys, aquest precepte republicà de servei al País va tenir una bona mostra en la personalitat del homenatjat, amb aquest acte es fa un reconeixement a la seva personalitat i al seu tarannà.

16 de febrer 2007

100 dies per un veritable canvi a Blanes (100)

100 dies per fer possible el veritable canvi que necessita Blanes; 100 dies pel 27 de maig; 100 dies perquè els ciutadans i ciutadanes de Blanes expressin la seva voluntat a les urnes.

Ho vaig dir el dia de la meva elecció com a candidat a l’alcaldia de Blanes, tots tenim dret a pensar i a lluitar democràticament per ser alcalde del poble que t’ha vist treballar, t’ha adoptat i al qual has servit.

Tornar a encapçalar la llista d’esquerra a Blanes és una satisfacció, un orgull però sobretot un compromís. He acceptat el repte i això vol dir formar un equip de persones disposades a treballar amb coherència per Blanes i presentar el millor programa el proper 27 de maig data de les eleccions municipals.

Tenim un equip de dones i homes treballant per poder complir el nostre compromís, un equip obert a noves incorporacions, un equip disposat a treballar i a fer viables les propostes que ens podeu enviar.

Esquerra com sempre té les portes obertes a la bona gent que vulgui treballar per Blanes, tenim dret a jugar a primera divisió, no estem menys preparats que el PSC i CiU, tot al contrari, tenim un avantatge, el nostre treball i les nostres propostes estan fetes amb coherència i pensades per Blanes.

Incorporar gent com en Quim Rutllant que no serà l’única i altres que estan col·laborant en l’elaboració del programa d’actuació pels propers anys ens permet presentar-nos com una opció de govern realista i coherent.

Ens permet també demanar-vos col·laboració, que aporteu aquelles propostes, per petites que us puguin semblar, si creieu que poden millorar la vida quotidiana dels ciutadans i ciutadanes de la nostra vila, segur que seran dignes de ser presses en consideració (jpuig@blanes.cat – 609 307277); no us defraudarem.

14 de febrer 2007

1.- Salvem la Finca Perpiñà: Una proposta d’esquerra per Blanes.


Esquerra ha treballat aquests anys per recuperar espais emblemàtics de la ciutat, una ciutat amb només 17 Km quadrats i que ha patit un creixement espectacular; per tant, Blanes és una vila necessitada de la preservació d’aquests espais.

Vàrem començar per la preservació del Delta de la Tordera; finalment, el pla de protecció del litoral ens va acabant donant la raó. Encara avui podem recordar la campanya “Pinar sense totxos” que va fer possible que avui tinguem protegida una de les puntes del triangle màgic de Blanes.

A la passada legislatura, vam iniciar la campanya per la protecció dels 500.000 metres quadrats de Pinya de Rosa. El naixement de la Plataforma ciutadana del mateix nom que va encapçalar Quim Rutllant, va fer possible el miracle. Un espai amb un pla parcial aprovat i cessions fetes va passar estar protegit per una llei aprovada per unanimitat del Parlament de Catalunya.

Lamentablement, el tercer punt del triangle màgic “El Vilar” segueix estant en perill per culpa del desdoblament de la N-II que el Conseller Nadal ha imposat. Si l’Alcalde Marigó hagués respectat l’acord de govern de Blanes avui tindríem salvat el Vilar. La seva deslleialtat a l’acord de govern amb esquerra, pot comportar la pèrdua d’un dels espais verges de Blanes: l’entorn del Vilar i Sant Daniel.

De cara a la propera legislatura, el nou govern municipal ha d’afrontar un nou repte. Des d’esquerra proposem la recuperació, per ús públic, de la Finca Perpiñà mitjançant un acord amb el propietaris que l’àrea d’urbanisme dirigida per esquerra havia iniciat.

La Finca Perpiñà és un dels darrers pulmons de Blanes, dotada d’un magnífic jardí i de la Casa de la família. Aquest espai permetria dotar a Blanes d’una nova i vital infrastructura, des de convertir la casa en un alberg juvenil, hotel d’entitats i el jardí, com espai per festivals i activitats culturals i lúdiques.

La proposta, negociada amb la família, estava molt avançada. Amb la decisió d’aturar la revisió del pla general, Marigó posa en perill entre altres coses la pèrdua d’aquest magnífic espai, situat entre el col·legi Santa Maria i el barri de Raval.

12 de febrer 2007

Quim Rutllant, una aposta valenta per esquerra.

Quant a la passada legislatura i davant del perill de que una empresa volgués tirar endavant el pla parcial de Pinya de Rosa, esquerra va convocar una reunió informativa a la sala de plens de l’Ajuntament. Entre les moltes persones que van venir a la reunió vull destacar en Quim Rutllant.

Uns quants dies desprès, en reunions a l’edifici de la Cooperativa la Blandense (primera seu de la Casa del Poble) del carrer Muralla es va decidir constituir la Plataforma Salvem Pinya de Rosa; En Quim Rutllant va tenir una paper important, va encapçalar la Plataforma que esdevindria el principal moviment social que mai ha tingut Blanes.

La seva fortalesa i el treball seriós en equip va permetre que, el que molts polítics consideraven una utopia, la protecció del paratge es convertís en realitat; en menys d’un any el Parlament de Catalunya va convertir el darrer espai verge de la Costa Brava sud en espai natural de protecció.

Una proposició de llei, proposada pel nostre grup municipal, va ésser aprovada per unanimitat per totes les forces polítiques del Parlament de Catalunya. Per fer-ho possible, va ser necessari un treball ferm de la gent de la Plataforma Pinya de Rosa i en Quim Rutllant va saber tirar endavant un dels més importants moviments socials de les Comarques Gironines.

Per això, valorem molt positivament la decisió valenta adoptada per en Quim Rutllant d’incorporar-se a les llistes municipals d’esquerra; una incorporació que ens permet seguir incorporant noves persones i obrir el projecte d’esquerra a tota la vila.

No serà l’única. Estem convençuts que noves i valuoses incorporacions donaran forma i contingut al projecte d’esquerra per aquestes properes municipals. Estic convençut que presentarem un programa i un equip humà capacitat per portar Blanes al lloc que es mereix.

10 de febrer 2007

Inauguració de l’escola bressol de Can Borell

Aquest matí amb l’assistència de bona part del Consistori i el Director dels serveis Territorials d’Ensenyament a Girona Sr. Otero, s’ha inaugurat una nova escola bressol municipal. Una aposta molt concreta de l’acord municipal que vam signar PSC-ERC-IC i que ha vist avui la llum.

La nova escola situada en el barri de Mas Borell que ja està en funcionament, representa sens dubte un avenç important en l’oferiment de serveis al ciutadans. El seu disseny i construcció han merescut elogis per totes bandes; crec sincerament que el bon treball de la regidora d’ensenyament Laura Arjona ha permès portar a bon terme aquesta nova escola bressol.
Quan les coses es fan de bones maneres, amb sinceritat i coherència i amb voluntat d’arribar fins el final, aquestes arriben a aconseguir l’objectiu .

Malgrat tot, si que vull denunciar la intervenció jugant a fer d’arquitecte del regidor socialista d’hisenda Pere Garcia, que va comportar un considerable augment del cost de l’obra.

Una greu irresponsabilitat del responsable econòmic de l’Ajuntament que en lloc de preocupar-se de l’estalvi, ha fomentat l’increment del cost, posant-se en un lloc en el que mai havia estat cridat.

07 de febrer 2007

Què passa a l’illa de Blanes?

Avui surt a la premsa (el Punt i Diari de Girona) diferents versions de la reunió que va tenir l’alcalde Josep Marigó i el President de la Diputació Carles Paramo per parlar del paper de la Diputació en el Consorci Illa de Blanes.

La versió oferta per Marigó és triomfalista, i deixant clar que el President Paramo dona ple suport al projecte i que faran les aportacions suposadament pendents a l’ens que controla la Generalitat.

Pel contrari les declaracions del President de l’ens provincial són molt més critiques i deixant clar que el que era un projecte de país, un projecte de les comarques de Girona s’ha convertit en un document d’àmbit local i que a més ha trencat el consens social i polític.

Qui menteix? Qui té interès en donar una versió triomfalista de l’Illa de Blanes? Conec al President de la Diputació, vaig negociar amb ell l’acord de govern de l’ens, igualment conec a Marigó, també hi vaig negociar l’acord de govern municipal i si que puc parlar de les actituds d’un i de l’altre.

L’acord de la Diputació arribarà a bon port, en tot moment hem parlat clar, hem expressat les diferències. Pel contrari, l’acord de Blanes s’ha trencat perquè una de les parts ha estat deslleial. Marigó quan ha pogut ha incomplet l’acord, ha incomplet la seva paraula.

En definitiva, és el que va fer ahir, quan és va dedicar a trucar als mitjans per explicar una falsa versió de la reunió, un altre cop no va dir la veritat. Amb aquesta actitud tanca portes, en aquest cas ha tancat les portes de la Diputació.

Amb aquesta actitud demostra que no té projecte per l’illa de Blanes. L’única cosa que vol i seguint les directrius del qui mana al Consorci, Ramon Garcia Bragado, és vendre’s el patrimoni municipal. Ara desesperat amb la situació vol que el plenari municipal cedeixi el sostre edificable de l’illa al Consorci, on la Generalitat té la majoria.

Des d’Esquerra ens hi oposarem per la força democràtica, no estem disposat un altre cop a perdre. No podem tenir al capdavant del nostre Ajuntament una persona que no és capaç de plantar-se en defensa dels interessos de Blanes.

04 de febrer 2007

Candidat a l’alcaldia de Blanes

Avui al migdia l’assemblea d’esquerra de Blanes m’ha elegit cap de llista per les properes eleccions municipals del proper 27 de maig, en aquest vídeo és pot veure i escoltar les línies bàsiques del discurs amb el que he demanat el vot per tornar a encapçalar la candidatura d’esquerra a l’alcaldia.

Amb les noves eines que ens dona la tecnologia (vídeo de l’assemblea) enceto també el nou bloc com a candidat, un nou mecanisme de contacte amb la ciutadania http://www.joanpuig.cat/ (http://www.joanpuig.blogspot.com/) en el que me comprometo a actualitzar i acceptar comentaris dels ciutadans de Blanes.Com a candidat electe d’Esquerra assumeixo el nou repte, amb tota la il·lusió i amb tota legitimitat aspirem a l’alcaldia de Blanes, volem que en aquestes properes eleccions presentar el millor programa i el millor equip humà de homes i dones preparades per portar Blanes al lloc que és mereix.

Aquest és el nostre compromís, volem un Blanes de qualitat, modern, capdavanter, amb un creixement responsable, per això necessitem la revisió del Pla General, per això necessitem desencallar el projecta de l’illa de Blanes en positiu, per això necessitem evitar que el desdoblament de la N-II passi pel Vilar i Sant Daniel.

Ni CiU, ni el PSC han demostrat la capacitat necessària per fer-ho, ara és l’hora d’ERC.