28 de febrer 2007

(90 dies) “Ens sentim enganyats!!!!”


(90 dies) Amb aquestes paraules l’ex-alcalde de Blanes i portaveu de CiU Ramon Ramos contestava les paraules del regidor d’hisenda Pere Garcia i de l’interventor municipal davant les contradiccions de les seves afirmacions.

És indignant i comparteixo les paraules del portaveu de CiU, no es pot lliurar un informe d’intervenció i al mateix temps negar el sentit de l’informe en el plenari, durant tots aquest anys de regidor no he vist res semblant, utilitzar les mentides i la por per forçar una aprovació d’uns falsos pressupostos municipals és un acte indigna.

No podem acceptar que un informe fals estigui en un expedient de pressupost, no podem acceptar que amb el vist i plau del responsable d’hisenda, l’interventor municipal no doni per bo els comptes formulats per l’empresa municipal de Habitatges municipals de Blanes sa, que presideix l’alcalde de Blanes, no podem acceptar que els pressupostos municipals continguin falsedats.

Davant tanta mentida, davant que no ens donen dades importants de la situació econòmica, no contesten des de fa mesos a la pregunta, Quin és el deute de l’Ajuntament de Blanes amb l’empresa de neteja FCC? Quatre mesos i encara no han contestat; el responsable econòmic del PSC ha perdut tota la credibilitat i com que està jugant amb els diners de tots els ciutadans, exigim responsabilitats; traslladarem aquests informes a la Sindicatura de Comptes i a més demanem ja una auditoria independent de la situació econòmica de l’Ajuntament.