01 de març 2007

(89 dies) 3.- Auditar els comptes municipals, vista la manca de transparència del seu responsable

(89 dies) Tothom que ha vist o escoltat el darrer plenari municipal ha pogut comprovar el descontrol i la manca de transparència del responsable d’hisenda, el tinent d’alcalde Pere Garcia.

Que a data d’avui no sapiguem el deute de l’Ajuntament amb FCC, desprès d’haver-ho preguntat fa més de quatre mesos, només pot representar dues coses, o ignorància o mala fe, a cadascuna pitjor.

Escoltant el responsable polític de la neteja a Blanes, el Tinent d’alcalde Argemir González (EUiA), semblaria que s’ha fet molta feina. Però la realitat i la percepció de la gent és que Blanes està més brut i a més la recollida selectiva dissenyada pel responsable polític ha comportat un augment del dèficit.

De contractes amb FCC se n’han fet molts. El problema és que s’han fet malament, sense concurs i a mercè del que digui l’empresa. I FCC no és una petita i mitjana empresa, és una multinacional i gratuïtament no dóna res, ans al contrari ha collat en cada un dels contractes parcials que anomenaré “Argemir.” I ho ha fet per diferents motius; saben que cobren tard, que l’Ajuntament no té nou plec de condicions i sí un gran deute, i per tant l’empresa aprofita la debilitat.

Però el mes greu de tot és l’actuació del responsable polític que no ha dubtat en utilitzar els tècnics per traslladar por a la ciutadania. Alguns tècnics, de fet la majoria, s’han negat a participar en una burla com aquesta, però algú altre si. I tal com va dir el portaveu de CiU i ex-alcalde Ramon Ramos mai havia vist una manipulació com la dissenyada pel PSC per posar la por al cos, utilitzant els tècnics.

Davant tot aquest joc de veritables despropòsits, el nostre grup municipal veu necessari i urgent encarregar una auditoria independent sobre la gestió del responsable d’hisenda. Serà l’única manera de superar la paràlisis actual i afrontar el futur amb plena força.