25 d’abril 2007

(54 dies) Polítiques d'Ensenyament

(54 dies) Amb col·laboració estreta i ferma amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el suport dels tècnics municipals, revisarem el mapa de les necessitats de nous equipaments educatius, que superi les deficiències que compte l’actual mapa escolar i prevegi el creixement del numero d’alumnes que tindrà Blanes. Que ens pugui garantir l’accés a l’ensenyament dels infants en els millors condicions.

- Creació de la Borsa de llibres de text i de material escolar, d’acord amb les Escoles Públiques i Concertades i les AMPES per tal de garantir la gratuïtat per tots els alumnes que estudiïn a Blanes, començant per primària (6 a 12 anys) i continuant per secundaria abans de finalitzar la legislatura 2007 – 2011 (13 a 16 anys).

- Mantenir i enfortit la Borsa de llibres de text, garantint i fomentant el bon estat dels llibres per tal de poder continuar oferint i ampliant la gratuïtat d’aquests per tothom.

- Reconvertir el Pla Entorn en un mecanisme de foment de l’educació i el civisme, amb els seus pressupostos activar les diferents entitats de Blanes que treballen en l’àmbit de l’educació i el lleure.

- Cicles de Formació lligats a les necessitats i a les demandes de les empreses de Blanes.

- Construcció d’una nova escola Bressol.