26 d’abril 2007

(52 dies) Polítiques d’habitatges: construcció de més de 300 habitatges de lloguer.

(52 dies) Avui en roda de premsa a l’entrada del barri de Valldolig, un dels llocs on l’Ajuntament disposa de terrenys públics per habitatge, em presentat les propostes per la propera legislatura, que les concretem amb les següents actuacions.

1.-Destinar 1% del pressupost municipal a la creació de patrimoni municipal del sol.

2.-Desenvolupar l’empresa pública (HAMUBLASA) per tal de que en els sis primers mesos surtin a concurs els primers projectes constructius.

3.-Venda dels 3000 metres de sostre municipal de la parcel·la de l’antiga cooperativa per invertir-ho en habitatge públic.

4.-Construcció de més de 300 habitatges municipals en aquesta legislatura, principalment de lloguer que permetin intermediar en el sector. Distribuïts de la següent manera.


44 habitatges de lloguer principalment per gent gran i jove al costat de l’hospital Sant Jaume.
Ampliació de 40 habitatges més durant aquest legislatura en aquest mateix espai.

24 habitatges de lloguer en els terrenys municipals de Can Borrell, projecte endegat i aturar pel PSC.
60 Habitatges de lloguer en l’aprofitament mig del Pla Parcial de Valldollig.
50 habitatges més en el desenvolupament urbanístic del Raco Blau, reduint el sostre edificable i desenvolupant el parc urbà d’aquest espai.
60 habitatges municipals en l’aprofitament mig del Pla parcial de la Costa Brava.

Coordinació amb la regidoria d’emancipació per facilitar l’accés a l’habitatge de la gent jove, tant de compra com de lloguer.

Oficina pública de Promoció de l’Habitatge de Blanes (OPHB) que agiliti els tràmits i faciliti les garanties per posar al mercat habitatges vuits.

Amb aquestes propostes des d’Esquerra fem una aposta clara i contundent per unes polítiques socials realistes i per tothom, els habitatges que proposem son principalment de lloguer per tal de facilitar la mobilitat i l’accés de quan més gent millor. Adjuntem el mapa on es situarien els més de 300 habitatges.