27 d’abril 2009

(522) Ple de Blanes, mes d’abril

Avui, un cop més, l’amargo per l’incapacitat de formar govern ha comportat que els grups socialista i d’EUiA hagin mostrat quines són les seves prioritats, la defensa dels interessos privats per damunt dels públics.

S’han abstingut en l’aprovació inicial de la modificació puntual del pla general d’ordenació urbana per la delimitació d’un polígon d’actuació discontinuo als efectes de gestió urbanística dels terrens propietat de la Fundació Carles Faust qualificats d’espais lliures públics al voltant de la muntanya de Sant Joan.

Una proposta que intenta evitar un cost desmesurat per l’ajuntament, en definitiva intenta evitar una segona part de la finca dels Pedrets, la qualificació de zona verda feta a l’any 81 d’una finca propietat de la fundació Carles Faust , ha comportat al cap dels anys que la fundació exigeixi que l’Ajuntament expropií per un import desmesurat, per evitar-ho s’ha presentat la modificació, i incomprensiblement els dos grups municipals s’han abstingut.