25 d’octubre 2009

(537) No al nou peatge a l'autopista

Moció a favor de la bonificació del peatge de l’autopista del Maresme/Selva pels residents a Blanes i del no increment del peatge de Palafolls per l’ampliació de l’autopista

Conxita Boldú i Soler regidora i portaveu del Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Blanes i en representació de les JERC i ERC de Blanes presenta la següent moció al proper plenari municipal:

La comissió de mobilitat del Consell Comarcal del Maresme (CCM), amb representants de tots els partits polítics, va esgarrapar el compromís del secretari per a la Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, perquè 'no més enllà del 2010' els residents d'aquesta comarca gaudeixin de descomptes en tots els peatges de l'autopista C-32, al seu pas pel Maresme.

La bonificació, que encara no s'ha pactat de quan serà, es mantindrà fins que hi hagi una alternativa al trànsit de la carretera N-II i, a partir d'aquell moment, s'estudiarà la implantació d'un nou model de peatges que fixi el preu d'una manera sostenible mediambientalment, és a dir, en funció de les emissions dels vehicles o del nombre d'ocupants.

El ple de l’Ajuntament de Blanes va aprovar l’adhesió als acords entre el Consell Comarcal de la Selva i la Conselleria de PTOP per gaudir dels descomptes previstos en els peatges de l’autopista C-32.

Ara fa unes setmanes i en una visita d’obres d’ampliació de l’autopista C-31 del Conseller de PTOP, Joaquim Nadal, és va anunciar l’increment del peatge de Palafolls, segons sembla en més d’un 30%, és a dir més 34 de les antigues pessetes per recorregut.

En aquells mateixos dies és va aprovar una resolució al Parlament de Catalunya durant el debat de política general en el sentit de crear un fons de rescat de peatges i d’homogeneïtzació d’aquets, i aprovada pels tres partits que formen el Govern de la Generalitat.

És per tot això que aquest Grup Municipal presenta la següent moció al ple de Blanes i l’adopció dels següents acords:

1.- Que els residents blanencs gaudeixin dels mateixos beneficis que atorgarà l’acord entre el Consell Comarcal del Maresme i la Conselleria de PTOP per la bonificació dels peatges.

2.- Exigim el no increment del peatge de Palafolls tal i com s’ha anunciat, per no contradir la resolució sobre reducció de peatges aprovada pels tres partits que donen suport a l’actual Govern de la Generalitat

3.- Traslladar aquest acord als ajuntaments afectats de Malgrat, Lloret, Palafolls, Tordera, Pineda, Calella, Tossa i als Consells Comarcals de la Selva i del Maresme convidant-los aprovar mocions en termes similars.

4.- Traslladar aquest acord a les Conselleries de PTOP i Economia i Finances, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l’empresa consessionaria de l’autopista ABERTIS.